Firma
Aktualno?ci
Porady
Promocje  !!!
Kontakt
Sklep
Pod?o?a do ogrodów
 Produkty
   Kronen
   Natura
 Pod?o?a specjalistyczne
 Pod?o?a uniwersalne
 Nawozy
Pod?o?a do ogrodów
 Pod?o?a na rabaty
 Torfy luzem
 Storczyk  new !!!
   testowe

Szukaj: 
 
Pod?o?a do ogrodów - Kronen
Pod?o?a do ogrodów - Natura
pod?o?a testowe

Pod?o?a do ogrodów - Kronen

 
 
80 L / 36 szt.Pod?o?e na rabaty i trawniki Kronen ma zastosowanie w inspektach, ogrodach i rabatach. S?u?y do zak?adania i regeneracji trawników. Wzbogacone jest kompleksowym nawozem w ilo?ci 1,0 - 1,1 kg/m3. pH 5,0 - 6,0 powrót ...

 
 
LUZEM, lub ilo?? na palecie:
20 L / 144 szt.
80 L / 36 szt.


Torf wysoki o standardowej strukturze i pH 3,5 - 4,5. W naturalnej formie ma zastosowanie jako uzupe?nienie pod?o?a ro?lin kwasolubych takich jak ró?aneczniki, borówka i innych. U?ywaj?c torf do polepszenia struktury gleby nale?y pami?ta? o odkwaszeniu...

 
 
Kronen
60 L / 50 szt.


Naturalny, dekoracyjny produkt uzyskiwany z drzew iglastych. Dzi?ki wolno przebiegaj?cym procesomrozk?adu zr?bki d?ugo zachowuj? kolorystyk? i walory estetyczne. Doskonale zatrzymuj? wilgo? w glebie oraz hamuj? rozwój chwastów. Zim? pe?ni? rol? izolacyjn?, nie dopuszczaj?c do przemar...

 
Polecamy produkty:

ikonki->logo_kronen   


 | Produkty | Pod?o?a specjalistyczne | Pod?o?a uniwersalne | Nawozy | Pod?o?a do ogrodów | Pod?o?a na rabaty | Torfy luzem | Storczyk | E-mail | 
  www.gryf.pl
Tematyka tych stron to: