Firma
Aktualności
Porady
Promocje  !!!
Kontakt
Sklep
Aktualności
 Produkty
   Kronen
   Natura
 Podłoża specjalistyczne
 Podłoża uniwersalne
 Nawozy
 Podłoża do ogrodów
 Podłoża na rabaty
 Torfy luzem
 Storczyk  new !!!
   testowe

Szukaj: 
 

Dębno w pierwszej dziesiątce

Rozstrzygnięty został konkurs Ministra Pracy i Polityki Społecznej pt.: „Prace społecznie użyteczne na rzecz budownictwa socjalnego”. Wyłonionych zostało 10 najefektywniejszych, najciekawszych inicjatyw projektowych, tzw. pierwsza dziesiątka, w tym na 5 miejscu Miasto Dębno.

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nadzoru Urzędu Miejskiego w Dębnie pod koniec sierpnia złożył wniosek na konkurs „Prace społecznie użyteczne na rzecz budownictwa socjalnego”, który ogłosiło Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

60 tys. zł, to kwota przyznanej dotacji, która zostanie przeznaczona na zakup materiałów, narzędzi i sprzętu technicznego oraz szkolenia BHP i cykl spotkań z psychologiem. Projektem objętych zostanie 85 osób, w tym 30 bezdomnych, którzy po otwarciu domu dla osób bezdomnych będą uczestniczyć w programie indywidualnego wychodzenia z bezdomności. Osoby te zostaną włączone do prac społecznie użytecznych przy rozbiórce budynku socjalnego. Ich zadaniem będzie uporządkowanie i przygotowanie terenu pod planowaną budowę schroniska i noclegowni dla bezdomnych, przy ul. Demokracji 12. Koordynatorem projektu jest pracownik Urzędu Miejskiego w Dębnie - Zbigniew Nizio.

Wykaszanie terenów zielonych przez pracowników prac społecznie użytecznych


Drukuj stronę z artykułem
 
Polecamy produkty:

ikonki->logo_kronen   


 | Produkty | Podłoża specjalistyczne | Podłoża uniwersalne | Nawozy | Podłoża do ogrodów | Podłoża na rabaty | Torfy luzem | Storczyk | E-mail | 
  www.gryf.pl
Tematyka tych stron to: