Firma
Aktualności
Porady
Promocje  !!!
Kontakt
Sklep
Aktualności
 Produkty
   Kronen
   Natura
 Podłoża specjalistyczne
 Podłoża uniwersalne
 Nawozy
 Podłoża do ogrodów
 Podłoża na rabaty
 Torfy luzem
 Storczyk  new !!!
   testowe

Szukaj: 
 

700 rocznica upadku zakonu templariuszy

1307-2007
13 października
Chwarszczany
Upadek zakonu templariuszy

Rok 2007 jest szczególny dla Chwarszczan i historii templariuszy. Siedemset lat temu 13 października 1307 roku król Francji Filip Piękny, jeden z najpotężniejszych władców ówczesnej Europy, wydał rozkaz aresztowania wszystkich francuskich templariuszy. Była to największa akcja policyjna średniowiecza. Rankiem tego dnia królewscy agenci wkroczyli do każdej z kilkuset komandorii. Templariusze nie stawiali oporu. Był to początek upadku potężnego zakonu. Poszukiwano legendarnych bogactw i kosztowności jakie rzekomo mieli posiadać. Jednak nic nie znaleziono. Zakonników torturowano, oskarżono między innymi o herezję i sodomię. W oparciu o spreparowane dowody wytoczono im proces, w wyniku którego w 1312 roku rozwiązano zakon. Ostateczną decyzję podpisał papież Klemens V. Dwa lata później, 19 marca 1314 roku w Paryżu, na stosie wzniesionym na małej wyspie na Sekwanie spalono ostatniego wielkiego mistrza templariuszy Jakuba de Molay wraz z preceptorem Normandii Godfrydem de Charnay.

13 października 2007 roku dokonamy symbolicznej rekonstrukcji upadku zakonu templariuszy. Główne wydarzenia odbędą się na terenie Parku Kulturowego Chwarszczany (obszar komandorii templariuszy), a koncert wewnątrz kaplicy zakonnej.

 1. „Aresztowanie i śmierć Jakuba de Molay” - rekonstrukcja historyczna i inscenizacja wydarzeń:
  - aresztowanie Jakuba de Molay (godz. 13.00 na dziedzińcu przy kościele w Sarbinowie),
  - przemarsz uwięzionych templariuszy starą drogą kostrzyńską z Sarbinowa do Chwarszczan (godz. 13.15 - 15.45),
  - w trakcie postój - odczytanie zarzutów wobec templariuszy,
  - proces i wyrok na dostojników zakonu (Chwarszczany godz. 16.00),
  - spalenie Jakuba de Molay i Godfryda de Charnay (godz. 16.15).
 2. „Pieśni wędrownych lirników” - koncert Jacka Hałasa (lira korbowa i śpiew) w kaplicy templariuszy (kościół pod wezwaniem św. Stanisława Kostki). Koncert dobroczynny ze zbiórką funduszy na bieżący remont zabytku (godz. 18.00).
 3. Prelekcja naukowa z dyskusją na temat aresztowania, procesu i upadku templariuszy - dr Marian Małecki, Uniwersytet Jagielloński (Chwarszczany, świetlica wiejska w centrum wsi, godz. 19.30-21.00).

Cele wydarzenia:

 • propagowanie idei renowacji kaplicy zakonnej i unikalnego zespołu średniowiecznych malowideł,
 • rekonstrukcja kultury średniowiecznej na terenie Parku Kulturowego Chwarszczany,
 • promocja Chwarszczan, gminy i regionu,
 • zachęcenie mieszkańców do działań w ramach Parku Kulturowego Chwarszczany,
 • ukazanie znaczenia zakonu templariuszy dla średniowiecznej kultury europejskiej.

Głównymi organizatorami są:
Projekt Chwarszczany
Stowarzyszenie Szlak Templariuszy
(dr Przemysław Kołosowski, tel. 604 273 616, kolosowski@chwarszczany.pl, www.chwarszczany.pl; mgr Maciej Sałański, 603 090 918, maciej@templariusze.org, www.templariusze.org).

Plakat Chwarszczany 13 października

Wybór miejsca
Zakon templariuszy (łacińskie Milites Templi Salomoni od miejsca ich siedziby w Jerozolimie) powstał w 1119 roku w celu ochrony pielgrzymów podróżujących do Ziemi Świętej, którym zagrażali wyznawcy islamu. W krótkim czasie mnisi-rycerze stali się główną siłą militarną nowego chrześcijańskiego królestwa na Wschodzie. Dzięki licznym nadaniom i zdolnościom organizacyjnym odgrywali też coraz większą rolę na obszarze Europy, w tym na ziemiach środkowej i wschodniej części kontynentu, które traktowali jako zaplecze gospodarcze umożliwiające pozyskiwanie środków finansowych na utrzymanie armii i prowadzenie walk w obronie nowego królestwa.
W XIII wieku przybyli na tereny na wschód od Odry gdzie otrzymali pierwsze nadanie z rąk księcia śląskiego Henryka Brodatego. W 1232 roku książę wielkopolski Władysław Odonicz nadał im Chwarszczany wraz z obszarem ziemi. Według innych hipotez fundacji dokonał wspomniany wcześniej książę śląski, bądź książę pomorski Barnim I. Rycerze zakonni, na wyniesieniu nad rzeką Myślą, wznieśli zabudowania dworu zakonnego stanowiącego główny ośrodek administracyjny w regionie (komandoria). Pod koniec XIII wieku komandoria w Chwarszczanach pełniła rolę stolicy wschodnioeuropejskiej prowincji zakonu. Tu znajdowała się kancelaria gdzie trzymano akta i skarbiec, raz w roku zbierała się kapituła gromadząca przełożonych wszystkich domów zakonnych w prowincji.
Znaczenie rocznicy (13 października 1307 r.) jak i ranga miejsca wpłynęły na organizację wydarzenia o dużym znaczeniu nie tylko dla badaczy i miłośników średniowiecza. W wyniku tego powstał projekt tematyczny: inscenizacji z rekonstrukcją historyczną wydarzeń, koncertu w kaplicy templariuszy, prelekcji naukowej dotyczącej upadku zakonu. W wydarzeniach tych wezmą udział przedstawiciele świata nauki, badacze amatorzy, osoby związane z ruchem rycerskim oraz zaproszeni goście.

Podczas prelekcji i dyskusji panelowej omawiane będą zarówno zarzuty przedstawione zakonnikom jak i przebieg procesu. Tłem rozważań będzie sytuacja polityczna tamtego okresu średniowiecza oraz główne postacie dramatu. Innym wątkiem będą skutki upadku zakonu dla historii Europy.

Przemysław Kołosowski Maciej Sałański
Drukuj stronę z artykułem
 
Polecamy produkty:

ikonki->logo_kronen   


 | Produkty | Podłoża specjalistyczne | Podłoża uniwersalne | Nawozy | Podłoża do ogrodów | Podłoża na rabaty | Torfy luzem | Storczyk | E-mail | 
  www.gryf.pl
Tematyka tych stron to: