Firma
Aktualno?ci
Porady
Promocje  !!!
Kontakt
Sklep
Aktualno?ci
 Produkty
   Kronen
   Natura
 Pod?o?a specjalistyczne
 Pod?o?a uniwersalne
 Nawozy
 Pod?o?a do ogrodów
 Pod?o?a na rabaty
 Torfy luzem
 Storczyk  new !!!
   testowe

Szukaj: 
 

targi 2007

Rosario Tijeras
Re?yseria: Emilio Maille
Projekcja: 1 pa?dziernika, godz.: 19.00
Czas: 126 min,. Bilet: 9 z?

"Rosario Tijeras" sta?a si? najwi?kszym filmowym przebojem w historii kolumbijskiej kinematografii. Wybuchowa ekranizacja ksi??ki Jorge Franco Ramosa, która zyska?a status kultowej w?ród m?odzie?y w ca?ej Ameryce ?aci?skiej. Jej posta? poruszy?a serca ca?ej opinii publicznej - by?a pi?kna i odwa?na, kocha?a i zabija?a z jednakowym wdzi?kiem.Wojownik
Re?yseria: Jacek B?awut
Projekcja: 8 pa?dziernika, godz.: 19.00
Czas: 90 min,. Bilet: wst?p wolny

To doskona?y dokument Jacka B?awuta o niezwyk?ym cz?owieku. Marek Piotrowski to by?y kick-bokser, to prawdziwy wojownik na ringu i w ?yciu. Piotrowski odniós? ogromny sportowy sukces, ale i do?wiadczy? ?yciowego upadku. Jednak nie poddaje si?, jego motto ?yciowe to: wsta? i walcz.

Publicystyka 2007

filmy nagrodzone na XIV Mi?dzynarodowym Festiwalu Filmów Niezale?nych
Projekcja: 15 pa?dziernika, godz.: 19.00
WST?P WOLNY

Odgrobadogroba
Re?yseria: Jan Cvitkovic
Projekcja: 22 pa?dziernika, godz.: 19.00
Czas: 103 min., Bilet: 9 z?

To film ??cz?cy elementy komedii i tragedii. Niedu?a miejscowo?? w s?owe?skim regionie Karst. G?ówny bohater filmu, Pero, to inteligentny m??czyzna po trzydziestce. Swój niew?tpliwy talent pisarski m??czyzna realizuje tworz?c mowy pogrzebowe. Nie s? to zwyczajne elegie na cze?? zmar?ych. Pero, nie zawsze ?wiadomie, wplata w nie w?asny sposób postrzegania biegu wydarze? i filozofii ?ycia.Drukuj stron? z artyku?em
 
Polecamy produkty:

ikonki->logo_kronen   


 | Produkty | Pod?o?a specjalistyczne | Pod?o?a uniwersalne | Nawozy | Pod?o?a do ogrodów | Pod?o?a na rabaty | Torfy luzem | Storczyk | E-mail | 
  www.gryf.pl
Tematyka tych stron to: