Firma
Aktualno?ci
Porady
Promocje  !!!
Kontakt
Sklep
Nawozy
 Produkty
   Kronen
   Natura
 Pod?o?a specjalistyczne
 Pod?o?a uniwersalne
Nawozy
 Pod?o?a do ogrodów
 Pod?o?a na rabaty
 Torfy luzem
 Storczyk  new !!!
   testowe

Szukaj: 
 

Nawozy to koncentraty specjalnie dobranych sk?adników od?ywczych ca?kowicie rozpuszczalnych w wodzie. Zawarte w nich sk?adniki pokarmowe podawane s? w formie ?atwo przyswajalnej przez system korzeniowy.
Pierwiastki ?ladowe podane s? w specjalnej formie chelatowej dzi?ki czemu dost?pne s? w szerszym zakresie pH pod?o?a.

Szczególn? cech? naszych nawozów jest ich bardzo wysoka wydajno??.

Sk?ad poszczególnych nawozów dobrany jest ?ci?le do wymaga? okre?lonych grup ro?lin uprawianych w domach, na tarasach oraz w ogrodach.

Nawozy Kronen


 
Polecamy produkty:

ikonki->logo_kronen   


 | Produkty | Pod?o?a specjalistyczne | Pod?o?a uniwersalne | Nawozy | Pod?o?a do ogrodów | Pod?o?a na rabaty | Torfy luzem | Storczyk | E-mail | 
  www.gryf.pl
Tematyka tych stron to: