Pod?o?a specjalistyczne

Szukaj: 
 
Pod?o?a specjalistyczne - Kronen
Pod?o?a specjalistyczne - Natura

Pod?o?a specjalistyczne - Natura
Ziemia Natura do iglastych

50LZiemia NATURA do Iglaków to doskona?e organiczne pod?o?e specjalistyczne do sadzenia i przesadzania wszelkiego rodzaju krzewów i drzew iglastych. Ziemia wyprodukowana jest w oparciu o torf wysoki z udzia?em odpowiednich proporcji s?abo roz?o?onego torfu. Pod?o?e wzbogacone jest w glink? wulkaniczn?. Pod?o?e zawiera dawk? nawozu z makro i mikroelementami potrzebnymi do prawid?owej wegetacji ro?lin Struktura pod?o?a zapewnia odpowiednie w?a?ciwo?ci powietrzno-wodne stwarzaj?c optymalne warunki do wzrostu tej grupy ro?lin. Sk?adniki od?ywcze wystarczaj? na oko?o 5-6 tygodni, po tym okresie nale?y rozpocz?? dokarmianie nawozem Kronen do Iglaków.

pH 5,5 - 6,0

struktury->glinka-ikonka   struktury->zielone-ikonka
GLINKA   KOMPONENT
003

struktury->perlit-ikonka   struktury->komponent1-ikonka
PERLIT
  KOMPONENT
001

 Inne produkty:
Nawóz do iglaków 
   


 | 
  www.gryf.pl
hidden text