Pod?o?a specjalistyczne

Szukaj: 
 
Pod?o?a specjalistyczne - Kronen
Pod?o?a specjalistyczne - Natura

Pod?o?a specjalistyczne - Kronen
Ziemia do pelargonii i ro?lin balkonowych Kronen

ilo?? na palecie:
20 L / 144 szt.
50 L / 57 szt.


Jest to doskona?a ziemia dla ro?lin o du?ych wymaganiach pokarmowych.
Struktura pod?o?a umo?liwia tworzenie silnej bry?y korzeniowej, a tym samym wp?ywa na dynamiczny wzrost p?dów kwiatowych. Zawiera glink? wulkaniczn? stabilizuj?c? pod?o?e i zapobiegaj?c? wyp?ukiwaniu sk?adników od?ywczych.


Dawka nawozu zapewnia sk?adniki pokarmowe na ok. 2 tygodnie.

Polecamy dokarmianie ro?lin nawozem do pelargonii marki Kronen.

pH 5,5 - 6,0

 

GLINKA  

 

 

 

 

 

 

 

 Inne produkty:
Nawóz do pelargonii, petunii i surfinii Kronen 
   


 | 
  www.gryf.pl
hidden text