Firma
Aktualno?ci
Porady
Promocje  !!!
Kontakt
Sklep
Pod?o?a specjalistyczne
 Produkty
   Kronen
   Natura
Pod?o?a specjalistyczne
 Pod?o?a uniwersalne
 Nawozy
 Pod?o?a do ogrodów
 Pod?o?a na rabaty
 Torfy luzem
 Storczyk  new !!!
   testowe

Szukaj: 
 
Pod?o?a specjalistyczne - Kronen
Pod?o?a specjalistyczne - Natura

powrót
Pod?o?a specjalistyczne - Kronen
Ziemia Kronen do palm

20 LPod?o?e przeznaczone do sadzenia i przesadzania takich ro?lin jak: palmy, fikusy, juki, draceny, Ro?liny z tej grupy wymagaj? stabilnego pod?o?a o podwy?szonych parametrach fizycznych. Dodatek glinki wulkanicznej zwi?ksza w?a?ciwo?ci buforowe, reguluje warunki wodne pod?o?a magazynuje sk?adniki mineralne. Pod?o?e zawiera ?atwo przyswajalny nawóz z makro i mikroelementami potrzebnymi do prawid?owej wegetacji ro?lin. Zastosowanie torfu o ró?nej strukturze zapewnia ro?linom odpowiednie w?a?ciwo?ci powietrzno wodne. Sk?adniki od?ywcze zawarte w pod?o?u wystarczaj? na oko?o 3- 4 tygodni, po tym okresie nale?y rozpocz?? nawo?enie (co 10-14 dni) nawozem KRONEN lub innym odpowiednim.

pH 5,8 -6,0

struktury->glinka-ikonka   struktury->ziemia093-ikonka
GLINKA  

STRUKTURA
ZIEMI

 Inne produkty:
Uniwersalny nawóz KronenDrukuj stron? z produktem
 
Polecamy produkty:

ikonki->logo_kronen   


 | Produkty | Pod?o?a specjalistyczne | Pod?o?a uniwersalne | Nawozy | Pod?o?a do ogrodów | Pod?o?a na rabaty | Torfy luzem | Storczyk | E-mail | 
  www.gryf.pl
Tematyka tych stron to: