Firma
Aktualno?ci
Porady
Promocje  !!!
Kontakt
Sklep
Pod?o?a specjalistyczne
 Produkty
   Kronen
   Natura
Pod?o?a specjalistyczne
 Pod?o?a uniwersalne
 Nawozy
 Pod?o?a do ogrodów
 Pod?o?a na rabaty
 Torfy luzem
 Storczyk  new !!!
   testowe

Szukaj: 
 
Pod?o?a specjalistyczne - Kronen
Pod?o?a specjalistyczne - Natura

Pod?o?a specjalistyczne - Kronen

 
 
ilo?? na palecie:
20 L / 144 szt.
50 L / 57 szt.


Jest to doskona?a ziemia dla ro?lin o du?ych wymaganiach pokarmowych. Struktura pod?o?a umo?liwia tworzenie silnej bry?y korzeniowej, a tym samym wp?ywa na dynamiczny wzrost p?dów kwiatowych. Zawiera glink? wulkaniczn? stabilizuj?c? pod?o?e i zapobiegaj?c? wyp?uk...

 
 
20 LPod?o?e przeznaczone do sadzenia i przesadzania takich ro?lin jak: palmy, fikusy, juki, draceny, Ro?liny z tej grupy wymagaj? stabilnego pod?o?a o podwy?szonych parametrach fizycznych. Dodatek glinki wulkanicznej zwi?ksza w?a?ciwo?ci buforowe, reguluje warunki wodne pod?o?a magazynuje sk?adniki mi...

 
Polecamy produkty:

ikonki->logo_kronen   


 | Produkty | Pod?o?a specjalistyczne | Pod?o?a uniwersalne | Nawozy | Pod?o?a do ogrodów | Pod?o?a na rabaty | Torfy luzem | Storczyk | E-mail | 
  www.gryf.pl
Tematyka tych stron to: